Ved dødsfall

Selv når alder eller sykdom gjør døden til en naturlig utgang, kommer øyeblikket plutselig. Og livet er forandret. Stilt overfor døden reagerer vi på forskjellig vis. Noen ganger er omstendighetene rundt et dødsfall slik at tiden etterpå blir svært vanskelig for de som står igjen. 

Vi kan arrangere hele eller deler av gravferden med veiledning, offentlige meldinger, kiste, transporter, urne, blomster, annonsering, programhefter, seremonien, samt eventuelle stønader. Les mer >>

Akutt hjelp ved dødsfall

Dødsattesten «Legeerklæring om dødsfall» må være utfylt av lege før avdøde kan hentes.Ved dødsfall på institusjon eller sykehus tilkalles lege automatisk. Ved dødsfall i hjemmet må de etterlatte selv ta direkte kontakt med nærmeste legevakt eller hjemmesykepleien.

Les mer om hjelp med dødsfall

Ved dødsfall på institusjon eller sykehus bringes som regel avdøde til stedets kjølerom av personale.

Ved dødsfall i hjemmet vil begravelsesbyrået etter avtale med pårørende hente avdøde og bringe til nærmeste naturlige oppbevaringssted. Vi har døgnbetjent vakt og kan kontaktes ved behov.

Les mer om henting av avdøde

Avdøde kan ha gitt uttrykk for egne ønsker om begravelsen og i noen tilfeller foreligger det en skriftlig viljeserklæring. Etter gravferdsloven skal begravelsen avholdes i respekt for avdødes religion og livssyn. Det er ansvarlig for begravelsen som har bestemmelsesretten.

Les mer om ansvarlig for begravelsen

Ta kontakt med oss og avtal en samtale på byråets kontor. Vi kommer også gjerne til samtale i hjemmet. Etter endt samtale med oss gis fullstendig prisoverslag.

Avtal en samtale med oss

Dødsannonse

Dødsannonsen kan rykkes inn i en eller flere aviser og bekjentgjør en persons bortgang. I tillegg forteller den tid og sted for seremonien. Det er idag vanlig å kunngjøre i aviser og vi har kunnskaper og hjelper gjerne med utforming og levering til aviser.

Se eksempler på tekst og annonser

Våre tjenester

Ved dødsfall

Døden kommer brått, selv når den er ventet.
I en uoversiktlig og vanskelig situasjon kan vi være til hjelp.

Les mer

Begravelse og seremoni

Mange alternativer: Den norske kirke, andre trossamfunn, humanistisk eller
personlig livssynsåpen seremoni.

Les mer

Etter seremonien

Etter seremonien kan det være behov tjenester og produkter som
blant annet Urnenedsettelse, gravstein, minnebok og takkekort.

Les mer

Gravsted

Kistegravsted enkelt eller med festet grav ved siden av, urnegrav eller askespredning

Les mer

Minnesider

På våre minnesider kan man legge ut informasjon om seremonien samt minnes den avdøde.

Les mer

Bestill blomster

Blomster kan på en vakker måte uttrykke våre følelser.

Les mer

Kom i kontakt med oss

Det å møte mennesker som ofte er på sitt mest sårbare i livet er krevende og noe vi tar på alvor. Derfor vil du hos oss møte gravferdskonsulenter som har lang erfaring og bred kompetanse.

Sentralbord: 7614 1133
E-post: Send e-post

Kontaktskjema

Fant du det du lette etter?