Hjelp ved dødsfall

Få hjelp ved dødsfall

7614 1133(Døgnvakt)

Hva koster en begravelse?

Se alternativer og priser

Avtal samtale med oss

Gjør en avtale

Bestill blomster

Gå til bestillingsside

Valg av seremonitype

Det er de nærmeste pårørende som bestemmer hvilken type seremoni som best ivaretar den avdødes trosretning eller livssyn.Ved valg av seremoni finnes det flere alternativer. Les mer >>

Hvem bestemmer valg av type seremoni?

Når noen dør, er det de nærmeste etterlatte som bestemmer hvilken
type seremoni som best ivaretar den dødes religion eller livssyn.
Mange etterlatte ønsker at seremonien reflekterer avdødes liv.

 •  Religiøs seremoni ved begravelse

  En seremoni i regi av et trossamfunn. De fleste religiøse seremonier i Norge er i regi av Den norske kirke. Det forrettes en fast liturgi av kirkens prest og har et tydelig kristent innhold med fokus på de etterlatte.
  Les mer her:(link til den norske kirke)

 •  Humanistisk seremoni ved begravelse

  En humanistisk seremoni er en livssynsseremoni i regi av Human-Etisk Forbund.

  Seremonien er fri for religiøst innhold, med fokus på avdøde. Forbundet har egne gravferdstalere og de etterlatte står relativt fritt ved valg av regi, sanger, musikk og minnetalens innhold.

  Les mer på Human-Etisk Forbunds hjemmesider. 

   

 •  Livssynsåpen seremoni ved begravelse

  En livssynsåpen seremoni kan enten ha en religiøs eller en ikke-religiøs grunntone. Det kan også tenkes flerkulturelle seremonier der det gis rom for flere livssyn i samme seremoni.

  Det som særpreger en livssynsåpen seremoni, er at de etterlatte står helt fritt i å velge innhold og fokus, samt hvem som skal lede seremonien. Gjennom valg av tekster, musikk, sang og andre uttrykk står etterlatte helt fritt til å sette et personlig preg på seremonien.

  Vi er behjelpelige med gravferdstaler som kan bistå gjennomføringen.

 •   Annen seremoni eller ingen seremoni

  Vi kan også bistå gjennomføring av andre typer seremonier.

  I Norge finnes svært mange forskjellige trossamfunn og livssyn.

  Vi planlegger og gjennomfører i nært samarbeid med de ansvarlige i det enkelte trossamfunn.

  Det er også mulig å gjennomføre en begravelse uten en seremoni. For å få mer informasjon om dette, ta kontakt med oss.

Våre tjenester

Ved dødsfall

Døden kommer brått, selv når den er ventet.
I en uoversiktlig og vanskelig situasjon kan vi være til hjelp.

Les mer

Begravelse og seremoni

Mange alternativer: Den norske kirke, andre trossamfunn, humanistisk eller
personlig livssynsåpen seremoni.

Les mer

Etter seremonien

Etter seremonien kan det være behov tjenester og produkter som
blant annet Urnenedsettelse, gravstein, minnebok og takkekort.

Les mer

Gravsted

Kistegravsted enkelt eller med festet grav ved siden av, urnegrav eller askespredning

Les mer

Minnesider

På våre minnesider kan man legge ut informasjon om seremonien samt minnes den avdøde.

Les mer

Bestill blomster

Blomster kan på en vakker måte uttrykke våre følelser.

Les mer

Kom i kontakt med oss

Det å møte mennesker som ofte er på sitt mest sårbare i livet er krevende og noe vi tar på alvor. Derfor vil du hos oss møte gravferdskonsulenter som har lang erfaring og bred kompetanse.

Sentralbord: 7614 1133
E-post: Send e-post

Kontaktskjema

Fant du det du lette etter?