Med sløyfebånd
(Se egen prisliste for andre størrelser)

Kr. 700,-

Urnepynt rosa/lilla