Hjelp ved dødsfall

Få hjelp ved dødsfall

7614 1133(Døgnvakt)

Hva koster en begravelse?

Se alternativer og priser

Avtal samtale med oss

Gjør en avtale

Bestill blomster

Gå til bestillingsside

Gravsted

Ved kiste gravlegging/begravelse settes kisten ned på en gravlund. Ved bisettelse/kremasjon har man flere valgmuligheter. Urnen kan settes ned på et nytt eller eksisterende gravsted. Noen steder tilbyr minnelund. Det tilbys ikke i Andøy. familien kan kan søke fylkesmannen om askespredning i naturen. Spør oss om råd. Les mer >>

Valg av gravsted
Valg av gravsted

Alle har rett til fri grav i hjemkommunen. Hvilken gravlund man sokner til, avhenger av bostedsadressen. Det finnes flere alternativer avhengig av begravelse eller kremasjon.

Les mer om valg av gravsted

Gravstein
Valg av gravstein, inskripsjon og ventetegn

Etter gravferden er det vanlig med oppsetting av ventetegn (kors eller andre symbol) i påvente av inskripsjon eller nytt gravmonument.
Dette kan utføres av begravelsesbyrået.

Les mer om valg av gravstein, inskripsjon og ventetegn

Urnenedsettelse
Urnenedsettelse

Urnen kan settes ned etter at kremasjonen er fullført og skal være i jorden før 6 måneder har gått. Det er vanlig ved kremasjoner vinterstid at urnen settes ned først til våren.

Les mer om urnenedsettelse

Askespredning
Askespreding

For å godtgjøre at avdøde ønsket askespredning stilles det strenge krav. Formålet er å sikre at avdøde faktisk ønsket askespredning, og ikke bare overveide det.

Les mer om askespredning

Repatriation
Repatriation (dødsfall i utlandet)

Vi kan ta hand om alt praktisk vedrørende forsendelse av båre. Vi har kunnskaper, erfaring og et stort nettverk av samarbeidsbyråer innlands og utlands.

Ta kontakt med oss så sørger vi for at transporten skjer på en forsvarlig og verdig måte.

Våre tjenester

Ved dødsfall

Døden kommer brått, selv når den er ventet.
I en uoversiktlig og vanskelig situasjon kan vi være til hjelp.

Les mer

Begravelse og seremoni

Mange alternativer: Den norske kirke, andre trossamfunn, humanistisk eller
personlig livssynsåpen seremoni.

Les mer

Etter seremonien

Etter seremonien kan det være behov tjenester og produkter som
blant annet Urnenedsettelse, gravstein, minnebok og takkekort.

Les mer

Gravsted

Kistegravsted enkelt eller med festet grav ved siden av, urnegrav eller askespredning

Les mer

Minnesider

På våre minnesider kan man legge ut informasjon om seremonien samt minnes den avdøde.

Les mer

Bestill blomster

Blomster kan på en vakker måte uttrykke våre følelser.

Les mer

Kom i kontakt med oss

Det å møte mennesker som ofte er på sitt mest sårbare i livet er krevende og noe vi tar på alvor. Derfor vil du hos oss møte gravferdskonsulenter som har lang erfaring og bred kompetanse.

Sentralbord: 7614 1133
E-post: Send e-post

Kontaktskjema

Fant du det du lette etter?